הרב צוריאל וינר  ל תשרי, תשפב06/10/2021


לקסיקון מושגים ליום הכיפורים ששלח לנו הרב צוריאל וינר...

1 סליחה - הקב"ה מקבל אותי כפי

שאני עם כל מה שיש בי וכל מה שעשיתי.

               הקב'ה נותן בי אמון, נותן אמון בטוב שבי.

               מכוח האמון שהקב'ה סולח לי, אני יכול לסלוח לעצמי ולקבל את עצמי.

 

2 מחילה – הקב"ה משחרר אותי מן השעבוד והחוב לעבר.

               מכוח האמון שיש לי בו ,אני יכול לוותר על האשמה ,ולוותר על ההרגשה שאני חייב לסבול.

 

3 וידוי - אני פוגש, מכיר ומכבד את החולשות שלי ואת הכישלונות שלי. אני מודה בהם ומקבל אותם.

           קבלה זו מאפשרת לי להחליף את החולשה שבאשמה בעוצמה שבענווה, להמיר מאבק בלקיחת אחריות.

 

4 כפרה - ניקיון למרות הפגמים שבי ושבמעשים שלי. 

 

5. יפוי - "ארפא משובותיכם" - להיות שלם. לחוות את השלמות שלי למרות שאני רחוק מלהיות מושלם.

 

6 תשובה - ...זדונות נעשות כזכויות - אותם פגמים אינם כל כך פגמים. הם הם הנתיב שלי, הנתיב האישי שלי לתשובה, לטוב, לשלמות. הקב'ה נוכח איתי בנתיב של החיים האישיים שלי. הוא מכיר ונותן תוקף לכך שאני הייתי צריך לעבור את המסלול המיוחד ,האישי שלי כדי להגיע לתשובה. אלה הם המעשים שהייתי חייב לעשות כדי להגיע לטוב, והם רצויים בעיני הקב'ה.

 

7 גאולה - "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב..." -  לשוב אל ה'. לשוב אל הנשמה, החלק הא-להי שבי. לשוב אל עצמי, אל החכמה שבי, אל הרצון שלי, אל האמון בטוב שבי. שינוי וצמיחה.

 

8 טהרה - הקבה מטהר אותי. אני מוותר על השליטה בתהליך התשובה וצמיחה. אני לא מסוגל בכוחות עצמי.

אני מוסר זאת להקב'ה. הוא המקווה שלי.   

 

9 תפילה - אחרי הוויתור ,אני חופשי לבקש עזרה. אני מבקש מהקב'ה שיהיה

איתי, שיקבל אותי. בעצם, אני יודע שהוא כבר קיבל אותי. אני מתפלל שאוכל לתת אמון בסליחה של הקב'ה. אני מתפלל שהקב'ה ייתן לי את הכוחות לקבל את עצמי כמו שהוא מקבל אותי, שיהיו לי הכוחות לסלוח לעצמי כמו שהוא סולח לי. כשיש לי אמון, יש לי 'מקום' בטוח ומשם אני יכול לשוב...

 

10 מלך... מוחל וסולח - מלכויות של יום הכיפורים  - אני מתחבר לדבר שהוא הרבה יותר גדול וגבוה מהתשובה האישית אצלי. התהליך שלי משייך אותי לחזון ושליחות הרבה יותר רחבים .

          "שיהא שם שמים מתאהב על ידך...להקדישני לעיני בני ישראל."

           אלה הם ערכים מכוננים ומארגנים, סוג של מטרות -על, שמסוגלים ללכד יחד הרבה פרטים מעשים בחיים וגם לחבר יחידים לכלל קהילה.

 

 

צוריאל ווינר