הרב אברהם בלאס  ד אדר ב, תשפב07/03/2022


תורה בירושלמי היא מקור האנרגיה למלא את תפקידו בעולם

אמנם אנו נמצאים בימים הרי גורל (בירושלמי ישנו ביטוי – שעות חצופות, אולם אנו יודעים שכל מה שנעשה בעולם בסופו של דבר קשור הדבר לטובתם של ישראל. כמו שלימדנו מרן הראי"ה קוק מלחמת העולם הראשונה הביאה בעקבותיה את הצהרת בלפור, ומלחמת העולם השנייה הביאה בעקבותיה את הכרזת המדינה. גם אם בסופו של דבר נגיע לכך שגלות אוקראינה וגלות רוסיה יתחסלו וכל היהודים יבינו שמקומו של עם ישראל רק בארץ ישראל ורק שם הוא יכול למלא את תפקידו שהוא (כמו שהבאנו פעמים רבות לתקן את העולם ולרפא את העולם).

ומכאן נחזור לשבת כינר. זכינו לשמוע בין השאר את ד"ר יפה זלכה.
אישה צדיקה מגמזו שזכתה ללבוש את המשקפיים הנכונות בהבנת דברי הירושלמי כמקור אמוני רב עצמה בתקופה של תחייה לאומית. יפה מרצה קבועה בשבתות הירושלמי והיא אחת מהשותפים הבכירים של מכון אורות הירושלמי. כמו כן היא זכתה להוציא שני ספרים מומלצים: בעין אגדת הירושלמי, ופרקי מועד לאור הירושלמי.

הרעיון המרכזי של יפה בשיעור שהעבירה בכינר הוא שבתלמוד הבבלי התורה דואגת לשמר את האדם שלא יתדרדר בעוד שתורה בירושלמי היא מקור האנרגיה למלא את תפקידו בעולם – תיקון עולם במלכות שדי ולכן היא הביאה בשיעור את המקור שתפקידו של עם ישראל לתקן את העולם, לרפא את העולם וכד'.

מקור מעניין מאוד שהביאה יפה בשיעור הוא הנושא של חובת האישה בשלושת המצוות השייכות לאישה: נידה, חלה והדלקת הנר. בתלמוד הבבלי (שבת לא, ב ולב, א) שם משמע שחיוב הנשים במצוות אלו זה בגדר עונש על חטאה של חוה. במקור שבתלמוד הירושלמי (שבת ב, ה) משמע שבניגוד לתלמוד הבבלי לא מדובר בחטא ועונש, אלא מדובר בקלקול ותיקון. דווקא מי שנכשל בחטא מטילים עליו את המשימה לתקן את העולם. ראייה אופטימית שמעודדת את הנשים לפעול לתיקון העולם.