הרב אברהם בלאס  ה טבת, תשפג29/12/2022


על פי הירושלמי- איך ניתן להפוך קללה לברכה...

להפוך קללה לברכה
 ישנה מחלוקת במשנה האם על מאכלים מקולקלים מברכים ברכה ראשונה. תנא קמא אומר שמברכים
ואילו רבי יהודה אומר שדבר מקולקל אין מברכים עליו. הירושלמי מביא שהלכה כמו תנא קמא שמברכים על דברים מקולקלים כגון יין שהחמיץ, פירות בוסר וכל כיוצא בהם.
באותה ברייתא שפוסקת כמו תנא קמא הוא שעל כל המאכלים המקולקלים מברכים ברגע שהם נפגמו, כגון יין שהחמיץ, – ברוך דיין האמת (גם בתלמוד הבבלי דף ס, א מובא שמברכים על הפסד ברוך דיין אמת. ויתכן שיש כאן הבדל בין התלמודים כיון שבתלמוד הבבלי מדובר על נזק גדול – אמת המים ששוטפת את שדהו, ואילו בירושלמי מדובר כנראה גם על נזקים קטנים – החמיץ יינו)
אם אדם מברך על היזק כספי את ברכת ברוך דיין האמת כיצד ניתן להבין שמברכים על אכילת דברים אלו. עולה מכאן שלא רק שהתלמוד הירושלמי פוסק כמו תנא קמא, אלא שהוא גם מדריך אותנו שגם דברים גרועים אפשר להפוך לטובה. גם מדברים מקולקלים ניתן להפיק תועלת רבה.