הרב בר עמי  טו אייר, תשפב16/05/2022


3 שנים בלבד, מפרידות, בין השואה ובין הקמת מדינת היהודים. שוב שב העם לארצו לאחר אלפיים שנות גלות

עיניו של מי אינן רואות את הקשר בין אסון האסונות, השואה, שלא היה לו אח ורע מאז חורבן בית-המקדש השני, לתקומת העם ומדינת ישראל?!
3 שנים בלבד, מפרידות, בין השואה ובין הקמת מדינת היהודים. שוב שב העם לארצו לאחר אלפיים שנות גלות. שלוש שנים, זמן קצר ביותר ביחס להסטוריה של אלפי שנים. שואה, ולאחריה מיד קמה מדינה עצמאית לעם ישראל.

מה יותר רומז לנו מהמאמר ב"שוחר טוב" (תהלים כ). "אב ובן שהיו מהלכין בדרך ונתיגע הבן. אמר לאביו, והיכן היא המדינה (מעניינת הלשון: "מדינה"). אמר לו, בני, סימן זה יהא בידך, אם ראית בית הקברות לפניך דע כי המדינה קרובה
לך". מסע האב והבן, רומז לאב המקיים "ובלכתך בדרך". מעביר לבנו את מורשת האבות בגלות (בדרך) מדור לדור. כמעט אפסה תקוות הבן לראות את קצה הגלות, ושואל, אימתי סוף הגלות. עונה האב את בנו, (כמו אברהם את יצחק), אם ראית...בית קברות... ומהי השואה, אם לא בית הקברות הגדול ביותר בדרך ההסטוריה, והנה המדינה לפנינו.