הרב אברהם בלס  כט חשוון, תשפד13/11/2023


גם אלו שבפועל לא נמנים עם אנשי החמס מצופה מהם שיפעלו ככל יכולתם למנוע מאנשי החמס לבצע את זממם או לפחות למחות כנגד המעשים

ראשית מלוא התנחומים לכל אלו שאיבדו את היקרים להם, לעם ישראל שאיבד מטובי בניו שנהרגו בידי חיות אדם, על קידוש השם. תפילה לרפואת כל הפצועים, ולשחרור מהיר של כל השבויים. וכמובן לניצחון סופי על חיות האדם והעלאת כסודו של עם ישראל.
עסקנו בדפי הקשר הקודמים בנושא 'הלא מעורבים'. נציג כאן מקור מעניין נוסף. אם שור הורג אדם כתוב בתורה שהשור יסקל וגם בעליו יומת.

שאל גוי אחד את רבי יוחנן בן זכאי כיצד אפשר להבין שגם בעליו של השור חייב באופן עקרוני מיתה (כמובן שבפועל הוא משלם ממון במקום מיתה).

תשובת רבי יוחנן בן זכאי הייתה שותף ליסטים
כליסטים. אמנם הליסטים זה השור, אולם מי שלא מנע מהליסטים להזיק, הרי שהוא כמו ליסטים. לבעל השור מוטלת אחריות שהשור לא יזיק, ואם השור בכל זאת הזיק זו אחריותו של בעל השור.

בפרפרזה גם אלו שבפועל לא נמנים עם אנשי החמס מצופה מהם שיפעלו ככל יכולתם למנוע מאנשי החמס לבצע את זממם או לפחות למחות כנגד המעשים וברור הדבר שאלו שממש שמחים עם המעשים הנפשעים הללו ברור שהם נחשבים שותפים בכירים לליסטים.

הרמב"ם כותב שהאומה האכזרית ביותר היא האומה הישמעאלית. הדברים מעוגנים היטב בתלמוד הירושלמי. הירושלמי (תענית ד, ה) מספר שבגלות בבל נפגשו הגולים בדרך עם העם הישמעאלי. ובקשו מהם להשקות אותם במים כי הם צמאים. הביאו הישמעאלים מאכלים מלוחים ונאדות מים ואמרו להם קודם תאכלו ואחר כך תשתו מים. ואז נתנו להם לאכול מאכלים מלוחים וברגע שבאו לשתות התברר להם שהנאדות ריקים והרבה יהודים פשוט נחנקו למות. אכזריות לשמה.
אי"ה בדף הקשר הבא נביא מקור נוסף בנושא הישמעאלים