הרב אברהם בלס  ה טבת, תשפב09/12/2021


הרב אברהם בלס, ממכון הירושלמי, על משמעותו של המספר 8 ביהדות

עסקנו בנושא שמונת ימי החנוכה כנגד המילה והסברנו שהמילה מסמלת את התכלית של היהדות – תיקון העולם ומדוע היא לשמונה שכן לא יתכן לתקן את העולם בלי התוכן היהודי שמסומל על ידי השבת. לכן כל תינוק, גם זה שנולד ביום ראשון צריך שתעבור עליו שבת שלמה ולכן הגענו לשמונה ימים. בחג החנוכה אנו בעצם מעלים את המודל של תיקון העולם ולכן חנוכה גם היא שמונה ימים. ברצוני להוסיף לרעיון של שמונה שבעצם בא לשלב את התוכן הפנימי של התורה עם המסגרת החיצונית של המדינה מאמר נוסף של הירושלמי (יומא ז, ג) שמסביר מדוע כהן גדול לובש שמונה בגדים כנגד המילה. הכהן הגדול איש הרוח
המרכזי דרך ההופעה החיצונית שלו – דרך הבגדים (שהרי מסתבר שהגויים אינם יכולים להבין רוחניות מופשטת וזה ההסבר לנחיצות המדינה במגמה של תיקון העולם) ביחד תורמים בפועל את התרומה המרכזית לתיקון העולם. והדברים מתחברים עם מאמר נוסף בירושלמי שגם הוא במסכת יומא (א, א). הירושלמי מספר שכאשר נפטר אהרן הכהן ירדה חולשה על העם והוא חזר לאחוריו שמונה מסעות. שבט לוי, שבט הרוח, רדף אחריו והחזיר אותו למסלול הנכון לכיוון ארץ ישראל (רש"י מביא בפרשת חוקת את העניין הזה אולם מציין שעם ישראל נסוג שבע מסעות).
מדוע דווקא שמונה מסעות. הרעיון הוא ששבט לוי בא לומר לנו צריכים לחזור שמונה מסעות. אנו צריכים לזכור את מודל השמונה. מטרתנו בכך שחוזרים לארץ ישראל היא לתקן את העולם ותיקון העולם כמו שאמרנו עובר דרך מודל שמונה – תוכן + מטרה.
ואם עסקנו במילה עוד רעיון חשוב נוסף. המשנה בראש פרק חלק מביעה רשימה של מי שאין לא חלק לעולם הבא. התלמוד הירושלמי (סנהדרין י, א ולא מופיע בתלמוד הבבלי מוסיף לרשימה עוד שלושה סוגי אנשים שאין להם חלק לעולם, שאחד מהם הוא זה המושך בעורלתו.
לכאורה מה כל כך חמור במי שמושך בעורלתו. התשובה היא כמו שהסברנו שמילה מסמלת את התפקיד המיוחד של עם ישראל – תיקון העולם. מי שמושך בעורלתו בעצם בא לומר שהוא רוצה להיות כמו כולם, הוא לא מוכן להיות זה שמתקן את העולם.