הרב ישי וויצמן  כח כסליו, תשפג22/12/2022


ברכת שומע תפילה יש לה משמעות כללית, ביחס לכל התפילה, ולא רק כסוף ברכות הבקשה. זו לא רק עוד הזדמנות לבקש דברים נוספים

מרכזיותה של ברכת "שומע תפילה
ביחס לברכת "שומע תפילה" יש כמה חידושים בירושלמי. (זאת אומרת חידוש ביחס למה שאנו מכירים מהבבלי וממילא מההלכה). 
בדף של אתמול – דף לח – ראינו שבירושלמי מחדשים שניתן להשלים בברכת "שומע תפילה" לא רק את בקשת הגשמים שבברכת השנים, אלא גם את הזכרת הגשמים שבברכת "מחיה המתים".

בדף שלנו מחדשים חידוש נוסף – אם שכח לבקש גשמים גם בשומע תפילה, ולא סיים את תפילתו, "מחזירים אותו". ושואלים "להיכן הוא חוזר?", ועונים, שחוזר ל"שומע תפילה". שלא כמו בבבלי שחוזר לברכת השנים.
/>ההסבר בזה, הוא שברכת שומע תפילה יש לה משמעות כללית, ביחס לכל התפילה, ולא רק כסוף ברכות הבקשה. זו לא רק עוד הזדמנות לבקש דברים נוספים. בתלמוד הירושלמי, יש לברכת שומע תפילה ערך כללי. בארץ ישראל הכלל הוא שורש הפרטים. ולכן האזכרה בשומע תפילה היא לא "בדיעבד". אלא ברכת השנים כלולה בברכת שומע תפילה, הכוללת את כל התפילה.