מערכת תמונות יהודיות  כא שבט, תשפב23/01/2022


חסידי חב"ד הרימו לגובה רב את המשימה הזאת שהוטלה עליהם , ואין כמעט מדינה בעולם , יהיה מספר היהודים בה אשר יהיה, שאין בה שליחים של הרבי

הבן החמישי: י' שבט תש"י הסתלקות האדמו"ר הששי לאדמו"רי חב"ד, רבי ר' יוסף יצחק שניאורסון. י-י"א שבט תשי"א האדמו"ר השביעי לאדמו"רי חב"ד , רבי מנחם מנדל שניאורסון מקבל על עצמו את עול הנשיאות ואומר את המאמר החסידי הראשון שלו 'באתי לגני'. מכאן ואילך הוא משקיע מאמצים אדירים, ובהצלחה לא מבוטלת, לצרף לארבעת הבנים שבהגדה את הבן החמישי "לחלץ אותו ממצבו ולהושיבו אל שולחן הסדר?" וכך כתב הרבי ב-י"א ניסן תשי"ז במכתב שעורר הדים רבים בכל העולם היהודי: "...אלפי אלפי נפשות נותקו ממקור חייהם האמיתי, מיהדות ומיהודים, ונרצחו רוחנית. גדלו ילדים, שהם עתה כבר אבות וסבים,
אשר לא זו בלבד שאינם בסוג של חכם, תם ושאינו יודע לשאול, אלא אפילו לא בסוג של רשע. אחת המשימות החיוניות וההכרחיות של זמננו היא להקדיש את הכוחות הגדולים ביותר כדי להחדיר בדור הצעיר – וכן אף באלה שהם מבוגרים בשנים אך צעירים וקטנים בידיעת היהדות – את ההערכה הנכונה של יהדות אמיתית, יהדות נאמנה לתורה, לא יהדות מזויפת או מיימית , ואת ההכרה כי בה תלוי עצם קיומם של היהודים, של כל יהודי, קיומם גם בעולם הזה, בכל מקום ובכל זמן. עד שישובו אל מסורת אבותינו , אברהם יצחק ויעקב, ויקיימו וישמרו בגאון את אורח החיים היהודי, חיים לפי הוראות תורתנו _ תורת חיים. יהודי אסור לו לעולם להתייאש: אסור לוותר לעולם על אף יהודי‎ ..."

חסידי חב"ד הרימו לגובה רב את המשימה הזאת שהוטלה עליהם , ואין כמעט מדינה בעולם , יהיה מספר היהודים בה אשר יהיה, שאין בה שליחים של הרבי המפיצים את אור היהדות הנאמנה, ומתוך אהבת אמת לכל יהודי . שבת שלום ומבורך , שאול יצחק שיף / רעננה