מערכת תמונות יהודיות  כ אלול, תשפב16/09/2022


מתוך ספר בכת"י על הרב קנייבסקי, שלח לנו המחבר פרק העוסק בחודש אלול

מיוחד במינו- מתוך ספר חדש שעדיין בכתב יד על דמותו רבת ההוד של שר התורה, הרב קנייבסקי, שלח לנו המחבר פרק אחד ומיוחד העוסק בחודש אלול...

את הפרק המיוחד במינו הכולל אמירות של הרב הגדול על חודש אלול, הכנסנו באתר שורש, בחלק המצגות.

ניתן להוריד מכאן...