ד"ר מרים גז-אביגל  יט טבת, תשפב23/12/2021


רבי משה כלפון הכהן- מגדולי ישראל בדור האחרון. רב בג'רבא...

היום יח טבת, הוא יום פטירתו של רבי משה כלפון הכהן ע״ה מג׳רבא

שהיה דיין, מנהיג, חוזה, הוגה, פוסק, דרשן וציוני נלהב.

כתבי היד הלכו ונערמו על שולחנו בביתו הצנוע שבאי שבג'רבא, הוא אי הכהנים שלחופי תוניסיה. רבי משה כלפון הכהן, כמעט שלא חדל מלכתוב, שאלות ותשובות, ספרי מנהגים, הדרכות חינוכיות מפורטות, ספרות מחקרית, פסקי דין, דרשות ופרושים. בעשרות השנים בהן הנהיג את קהילת יהודי ג'רבא, נאלץ הרב להתמודד עם משברים כלכליים, רוחות החילון ואף עם הימים הקשים של הכיבוש הנאצי. שיטתו ששילבה פתיחות לנעשה בעולם עם גמישות ומתינות,
לצד דביקות בלתי מתפשרת בעקרונות ההלכה, סייעה לקהילה לצלוח את כל המשברים בשלום. במשך השנים הלכה והתחזקה תפיסתו הציונית של הרב. הוא ראה בציונות סוג של גאולה ודרבן את בני קהילתו לעלות לארץ ישראל ולהשתלב בפעילות הציונית. בספריו התווה חזון למדינה היהודית העתידה לקום, והורה לחוג את הקמת המדינה בשלושה ימי חג. תפיסתו האופטימית הביאה אותו לכתיבת מאמרים ומכתבים שהציעו, על בסיס רוח היהדות, הצעות שונות לתיקון העולם ולהבאת שלום לכל.
כאמור, הרב משה כלפון הכהן, נפטר ביח טבת תשי (7.1.1950).

כמחצית מאה לאחר מכן הועלו עצמותיו ארצה, וביום ח׳ במרחשוון תשס״ו, הוא נטמן בהר המנוחות, בירושלים.