מערכת תמונות יהודיות  יג אדר ב, תשפב16/03/2022


דיוקים חשובים בברכה ה"אשכנזית" לפורים- שושנת יעקב

בקהילות אשכנז נוהגים לומר לאחר קריאת המגילה בליל פורים בנוסף לברכה "הרב את ריבנו" גם את התפילה "אשר הניא עצת גויים". תפילה זו בנויה לפי סדר האל"ף בי"ת. (בבוקר פורים מדלגים ומתחילים מהשורה "שושנת יעקב". כמו כן רבים נוהגים לשיר את השורות האחרונות של התפילה החל מהשורה "שושנת יעקב".)

יש להקפיד לומר "תשועתם הָיִיתָ לנצח" ולא "הָיְתָה לנצח". במשפטים האחרונים שבתפילה זו אנו פונים אל הקב"ה באופן ישיר (בגוף שני): "רָאִיתָ את תפילת מרדכי ואסתר, המן ובניו על העץ תָּלִיתָ". גם במשפט זה אנו פונים לקב"ה ואומרים לו "תשועתם הָיִיתָ לנצח ותקוותם בכל
דור ודור", כלומר אתה, הקב"ה, היית התשועה שלהם והתקווה שלהם בכל דוד ודור. מובן שגם כאשר שרים שורות אלו יש להקפיד לומר "תשועתם הָיִיתָ לנצח".

לתגובות, לקבלת מאמרים קודמים ולהצטרפות לרשימת התפוצה,
zviaya@gmail.com
בלוג דיוקי תפילה : http://diyukim.blogspot.co.il
בלוג חידות ביהדות : http://hidot-yahadut.blogspot.co.il
בלוג נושאים שונים ביהדות : http://yahadutt.blogspot.co.il