מערכת תמונות יהודיות  כט תשרי, תשפד14/10/2023


מה שברור הוא שמה שהיה כבר לא יהיה. עכשיו המציאות היא יותר ברורה. עכשיו כבר כולם יודעים מי האויב, אולם מה שיותר חשוב עם ישראל מתחיל לגלות את עצמו האמיתי

ראשית מלוא התנחומים לשותפנו היקרים אריק ובריז'יט שישפורטיש עם כל משפחות של הנרצחים הקדושים על נפילת בנם הגיבור והקדוש ראובן הי"ד על קידוש השם במאבק עם מחבלים ארורים להצלת מושב פרי גן. בתפילה לרפואת כל הפצועים, ולשחרור מהיר של כל השבויים.
וכמובן לניצחון סופי על חיות האדם.

מה שברור הוא שמה שהיה כבר לא יהיה. עכשיו המציאות היא יותר ברורה. עכשיו כבר כולם יודעים מי האויב, אולם מה שיותר חשוב עם ישראל מתחיל לגלות את עצמו האמיתי, עצמיות שעתים מכוסה בהרבה שכבות.

נמשיך במגמה שהתחלנו הרב משה צוריאל זצ"ל והתלמוד הירושלמי ועכשיו כמובן
משהו ששייך למציאות הקשה בה אנו נמצאים.
כתבתי בדף הקשר לפני שבועיים ביחס לשמחת בית השואבה שלדעת הירושלמי (בניגוד למה שכותב הרמב"ם) כל ישראל היו שותפים בשמחת בית השואבה (סוכה ה, ד). ועל הדבר הזה כותב לי הרב צוריאל: והיום במה ששלחת הערה נפלאה שהירושלמי אינו מצמצם את השמחה לחכמי הדור וחסידיו, אלא פותח שער לכל שדרות האומה. ביחס למאמר זה נאמר שכאשר הלל ראה את עם ישראל רוקדים בצורה מכובדת הוא אמר שלמרות שיש רבבות מלאכים שמשבחים תמיד את הקב"ה, הרי חביב הוא קילוסן של ישראל יותר מכל. עם ישראל הוא מרכז העולם וכל מה שקורה עם עם ישראל זה הדבר החשוב ביותר, ולכן כל מי שפוגע בעם ישראל הוא פושע כנגד מטרת העולם.

ושני דברים חשובים. הדבר הראשון הוא שצריך לנצח את האויב כך שלא יוכל האויב להרים ראש (לצערנו יש כאלו ויותר משלשה, ארבעה, שמבחינתם החמס הוא לא אויב) והרי הירושלמי אומר בצורה ברורה (סנהדרין ב, ה) שברגע שישנה הרתעה ברורה. אז אנחנו באפס דמים (שם חנו פלשתים במלחמת דוד בגלית). אז נהרגים פחות גם מבין האויבים.

והדבר השני אנו במצב שאסור לקטרג על השמאל כרגע, שכן כולנו כרגע צריכים להיות באחדות מלאה (למרות שברור הדבר מה הגורם לטבח הזה), כיוון שעכשיו רק אחדות תביא לניצחון. ואי אפשר שלא להזכיר את הירושלמי (פאה א, א) שאומר שכאשר לא הייתה אחדות, למרות שדורו של דוד היו בהם צדיקים גדולים, היו מפסידים במלחמה. ולעומת זאת דורו של אחאב שהיו עובדי עבודה זרה. בגלל שהייתה בהם אחדות היו יורדים למלחמה ומנצחים.