מערכת שורש  יא חשוון, תשפב17/10/2021


למה חרדים לא עשו כלום בנודע למאבק הקורונה? בעיקר בגלל חוסר אמון ברשויות. לפי סקר חדש...

שבעים ושלושה מהחרדים שלא עשו דבר בעקבות התקלות עם התנהלות לא תקינה של גופים ציבוריים הסבירו: "אין לי אמון בהם ."%16 נוספים חששו מפגיעה בהם או במשפחתם. רק %8 חששו מחילול השם. 

סקר חדש ומקיף שנערך על ידי מכון המחקר החרדי אסקריא בשיתוף הארגון לזכויות חרדים נתיבות המשפט, פותח צוהר בנושא הזכויות האזרחיות בציבור החרדי. על פי הסקר עולה כי רובו של הציבור החרדי אינו מכיר את זכויותיו ואינו יודע כיצד לפעול כדי לממש אותם וסובל מחוסר אמון בגופים ציבוריים. כך, לדוגמה עולה מן הסקר כי פחות משליש במגזר החרדי מכירים את האפשרות לפנות למבקר העירייה
ולממונה פניות הציבור.

מוטי לב, מנהל ארגון נתיבות המשפט, מציין כי רק בשנה האחרונה ובעקבות פנייתו לרשויות מקומיות חרדיות החלו לפרסם את פרטי ממונה פניות הציבור לתושבים כפי שמחייב החוק. בנוסף ,מדגיש מוטי כי נתוני הסקר נתמכים בסקר הלמ"ס שהוצג על ידי הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי במשרד ראש הממשלה לפיו הציבור החרדי נמצא במיקום הנמוך ביותר באמונתו ביכולתו להשפיע "איך אפשר להאמין ביכולת להשפיע אם אין לך מושג על הזכויות שלך ולאן לפנות כדי שיטפלו בהם?" תוהה מוטי.

חוסר האמון של הציבור החרדי בא לידי ביטוי גם בנושאי ביטחון ובטיחות. כך, רובו של הציבור, כ-%60, יעדיפו לפנות בנוגע לליקוי בטיחות לגורמים פנים קהילתיים ורק מיעוט, כ-%40, יפנו לגופים ממשלתיים רשמיים. נתונים אלה מחדדים את הצורך בהגברת האמון בין הציבור החרדי לרשויות ,בפרט לאחר האסונות במירון ובפסגת זאב וכפי שהשתקף במשבר האמון החרדי בשנת הקורונה.

הסקר השווה את רמת האמון של התושבים ברשויות המקומיות החרדיות. על פי הסקר, אשדוד זוכה לאמון הגבוה ביותר עם ציון ממוצע של 5.5, לעומת בית שמש עם האמון הנמוך ביותר - עם ציון ממוצע של 3.8. בנוסף, עולה מן הסקר כי ארגון חרדי שמסייע במיצוי זכויות משפטיות זוכה לאמון כפול לעומת גופים ציבוריים.