מאיר מדן  כו כסליו, תשפב30/11/2021


בית חדש לשיר מעוז צור לחנוכה...

להלן בית נוסף לשיר ״מעוז צור״ שחובר לפני עשרות שנים ע״י מר מאיר מידן ז״ל אביו של הרב יעקב מידן יבדל״א

כאשר אויב גבר,
קמו אבות ובנים,
כמכבים בעבר.
עול גויים שיברת,
כח רשע מיגרת,
ושוב, עם אל ישראל,
עוז וישע עיטרת.