הרב אברהם בלס  כג חשוון, תשפג17/11/2022


לפי הירושלמי קראו קריאת שמע מוקדם, אם כך, למה קראו "לפני הזמן"?

הירושלמי כבר בעמוד הראשון של מסכת ברכות כותב שהיו מתפללים תפילת שמונה עשרה של ערבית קודם צאת הכוכבים. אם כך הוא שואל מדוע קראו אז
קריאת שמע, שהרי מדובר בקריאת שמע לא בזמנה (ואכן אחרי צאת הכוכבים קראו אותה פעם נוספת) ותשובת הירושלמי היא כדי להיכנס לתפילה מתוך דברי תורה. קריאת שמע אינה רק מצוה אלא גם נחשבת תורה. התורה מחזקת את האישיות של האדם וגורמת לו להתפלל בצורה טובה יותר, אולם נשים לב שבכל מה שקשור לתורה קודם התפילה אנחנו בוחרים בקריאת שמע כיוון שקריאת שמע מלאה ביסודות אמונה (ראה ירושלמי ברכות א, ו). יסודות האמונה הם בסיס התורה ולא בכדי נבחרה קריאת שמע למצווה המיוחדת של עם ישראל (ראה למשל ירושלמי שבת א, ג לגבי חשיבותה של קריאת שמע.

ואי אפשר שלא לציין שבדף היומי של היום – דף ד אנו פוגשים במאמר הירושלמי כך גאולתם של ישראל קימעה, קימעה. מודל הגאולה של הירושלמי הוא גאולה טבעית והדרגתית, כאשר האדם הוא שותף פעיל בגאולה זאת.