הרב אברהם בלס  יח תמוז, תשפב17/07/2022


לומדי הדף היומי סיימו בשבוע שעבר את מסכת יבמות. רציתי להעלות רעיון מסוף מסכת זו

לומדי הדף היומי סיימו בשבוע שעבר את מסכת יבמות. רציתי להעלות רעיון מסוף מסכת זו (ויסלחו לי מקבלי ההארה השבועית ירושלמית שהעליתי את הרעיון הזה במוצאי שבת האחרונה במיזם של הארה שבועית ירושלמית על סדר הדף היומי).

התלמוד הבבלי (יבמות קכא, ב) מספר על נחוניא חופר שיחין – יהודי צדיק
שדאג למים לעולי הרגלים שביתו נפלה לבור מים והצדיק (רבי חנינא בן דוסא) אמר שלא יתכן שבדבר שהצדיק מתעסק בו יכשל זרעו. בתלמוד הירושלמי שקלים (ה, א) ישנו סיפור דומה בתלמוד הירושלמי שם הצדיק הוא רבי פנחס בן יאיר. ישנה הוספה מעניינת בסיפור של הירושלמי והוא שהחסיד שדאג לשתייה לעוברים ושבים ושנהר שטף אותה (בבבלי נפלה לבור) לא קיבל תנחומים למרות שכולם חשבו שהיא מתה ובאו לנחם אותו. במילים אחרות הוא בא בטענות כלפי בורא עולם.

רבי פנחס בן יאיר מקבל את התנהלותו של חסיד זה וטוען שהוא לא מפסיק להיות חסיד בגלל תלונתו כלפי שמים (בשבוע הבא אי"ה נעלה נקודה נוספת בסיפור זה).