מערכת תמונות יהודיות  כט חשוון, תשפב04/11/2021


עד לשנת התרע"ב היו יהודי ג'רבא נאלצים לרכוש ספרי קודש ממרחקים. כמוכן מי שרוצה להדפיס חיבורו או חיבור אבותיו היה עליו לנדוד למרחקים עד ליוורנו שבאיטליה

התפתחות הדפוס בג'רבא מתוך הספר ג'רבא יהודית של רבי בועז חדאד זצ"ל.

עד לשנת התרע"ב היו יהודי ג'רבא נאלצים לרכוש ספרי קודש ממרחקים. כמוכן מי שרוצה להדפיס חיבורו או חיבור אבותיו היה עליו לנדוד למרחקים עד חיוורנו שבאיטליה. וזאת הסיבה שעד אז מעטים הם חיבורי רבני ג'רבא. כי העניין היה כרוך בקשיים גדולים.
החל משנת 1912 כשהוקם בית הדפוס הראשון בג'רבא נשתנו פני הדברים. מאז נדפסו למעלה מ 600 ספרים (ומאז כתיבת הדברים המספר בטח עלה). נדפסו גם חיבורי חכמי ג'רבא שהיו מונחים בכתבי יד עשרות שנים ויש מהם למעלה ממאה שנה, זכו לגאולה והודפסו. וזה בנוסף
לסידורי תפילה, חומשים וספרי לימוד. הספרים הפכו להיות מצויים בשפע בבתים דבר שהביא להרבות חכמה ודעת.
בית הדפוס הראשון הוקם בשנת תרע"ב על ידי הרב דדו (דויד) עידאן אשר מרוב אהבתו לארץ ישראל, וכמיהתו לציון קרא לו בית הדפוס הציוני. לצורך הקמת הפעלת הבית דפוס הביא מתונס את המנוח יוסף בן נתנאל לוי כדי ללמד את העובדים מבני ג'רבא וכדי לפקח על המלאכה.
עם פתיחת בית
הדפוס הוצף בבקשות של יהודים שרצו לגאול את חיבורי הרבנים ממשפחתם שהיו מונחים עשרות שנים. לאחר שהדפיס כמה ספרים ראה רבי דויד שאין ביכולתו לעמוד בכמות הדרישות לכן מכר את בית הדפוס למנוח רבי יעקב חדאד והביא עוד דפוס חדש לג'רבא. הספר הראשון שנדפס בג'רבא היה מעיל יעקב לרבי יעקב כהן בשנת התרע"ב.
בית הדפוס הראשון שנמכר לרבי יעקב חדאד, עד לשנים האחרונות עוד היה קיים ופעיל בידי נכדיו.

בית הדפוס השני מתוך ספר ג'רבא יהודית של רבי בועז חדאד זצ"ל.
רבי דוד עידאן הביא לג'רבא גם את הדפוס השני בשיתוף עם רבי רחמים סופר. גם שני בתי הדפוס לא יכלו לספק את הדרישות להדפסה שהלכו וגברו מידי יום. לכן לאחר שהדפיס בדפוס זה כמה ספרים, מכר גם אותו לרבי מקיקץ יונתן סעדון והביא בית דפוס חדש לג'רבא.
בשנת התרצ"ו /1936 הוקמה חברה על ידי ארבעה אנשים והם רבי דוד עידאן , רבי שושן כהן , מר יעקב בשירי ואנוכי כותב הטורים האלה בועז חדאד, מטרת החברה היתה להדפיס ספר הזוהר באותיות גדולות מנוקד מחולק ל 12 חלקים כשכל חלק יהיה מיועד לקריאה באחד מחודשי השנה.

החברה הזמינה דפוס חדש עם אותיות משוכללות מאיטליה. ביום ההדפסה עשו סעודת מצוה וקראו לבית הדפוס דפוס זוהר הרקיע.
הופסקה העבודה בזמן מלחמת העולם השנייה. ואחרי המלחמה, החליטו השותפים למכור את הדפוס לכל המרבה במחיר. מתוך כמה הצעות זכה בזה כותב טורים אלה ולאחר זמן הוסב השם ל 'בית דפוס' בית אוצר העברי בועז חדאד.
במשך שנות קיומו של בית הדפוס הדפיס עשרות ספרים מארצות שונות וגם מישראל. ליד בית הדפוס קיים בית מסחר לספרים ולתשמישי קדושה המקיים קשרים רבים עם ארצות רבות בעולם.
בית הדפוס הרביעי הוקם בחארה סגירה על ידי כמה חברים משם. ונקרא בשם בית דפוס אור תורה. אחרי שנים רבות של פעילות, נרכש על ידי בית האוצר העברי.

החומר נלקט וסוכם עבור קבוצות הוטצאפ של מכון שרי זבולון. להצטרפות שלחו הודעה ל 0506235157.