שאול שיף  כא אייר, תשפב22/05/2022


השיב לו הרבי: כשאדם נכנס לחדר חשוך שאין בו טיפת אור, הוא לא יוכל לעולם לדעת מה מצב הניקיון של בגדיו.

והתודו את עונם":  אחד מהנוכחים בציון הרשב"י במירון שאל את האדמו"ר מספינקא שליט"א: כל הדרך לכאן, למירון, הייתי בטוח שהלב שלי ייפתח, שאצליח להתחבר, שאצליח להתפלל ולהשיג מעט התעלות. אבל, כשהגעתי לכאן גיליתי_לא רק שהלב לא התחבר, המצב נהיה גרוע יותר... פתאום צפו בי מידות שביום-יום איני מכיר אותן. גיליתי לפני כמה דקות שאני כועס על מישהו בכעס חזק, צפים בי הרהורי עצב, אני לא מוצא את עצמי!  מדוע זה קורה לי, דווקא כאן, בציון התנא האלוקי?

השיב לו הרבי: כשאדם נכנס לחדר חשוך שאין

בו טיפת אור, הוא לא יוכל לעולם לדעת מה מצב הניקיון של בגדיו. הוא לא רואה שום לכלוך ומרגיש מצויין עם עצמו... ברם, מה יקרה כשידליק את האור בחדר? פתאום יתגלה לו כמה כתמים יש לו על הבגד, כתמים שהוא לא היה מודע להם עד לפני רגע... ככל שהחדר מואר יותר, נחשפים לכלוכים עדינים ובהירים יותר. האם האדם אמור להישבר מזה? הפוך! עכשיו הוא יודע את המצב שלו, ויודע שהוא זקוק לניקוי דחוף...

כך גם החיים שלנו, כשאנו מסתובבים בחושך הסטנדרטי של החיים, אין לנו דרך לדעת האם ועד כמה יש בתוכנו מידות קשות. ופתאום, כשמגיעים למקום כה מואר, לציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, הכל צף! אבל אלה אינם לכלוכים חדשים, זו בסך הכול הזדמנות  לתפוס את המצב האמיתי של האדם ולהתחיל לעבוד... כשאתה מגלה את המידות הרעות הטבועות בך_זו הזדמנות בשבילך להתחבר לבורא מתוך בקשה שיציל אותך מאותן המידות. "כי אתה תאיר נרי ה' אלוקי יגיה חשכי" אנחנו מבקשים שהבורא יאיר ויראה לנו עד כמה החושך שלנו גדול. "מבשרי אחזה אלוק", רק מתוך הבשר, מתוך הכשלונות, מתוך הנפילות, מתוך הקשיים שאני חווה על בשרי_רק דרכם אחזה אלוק, רק דרכם אני מסוגל לתפוס שיש בורא עולם שמחייה אותי!

אמר האדמו"ר: רבי שמעון הוא זה שפתח את הדרך לראות ולהכיר את ה' דרך הקשיים והכשלונות. רבי שמעון ישב במערה, האם היה לו טוב במערה? ממש לא! רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה והיה לו חמוץ בלב. היה לו 'זויער' (חמוץ)! הכוח של רבי שמעון היה, שהוא ידע להפוך את ה'זויער' ולגלות מתוכו את ה'זוהר' הקדוש. הוא הכיר את הבורא דרך ההסתר והקושי.

רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו לראות את אלוקים דרך ה'בשרי'.

בשר"י, ראשי תיבות: רבי שמעון בר יוחאי. {מתוך נקודות של אור/ספינקא}