מערכת תמונות יהודיות  יג תשרי, תשפד28/09/2023


יש אפשרות שנחלל שבת, חס וחלילה, בכל פתיחה של דלת מקרר או שימוש פשוט במכשיר חשמלי מודרני... ולכן זה מצריך הכשר

כולנו רגילים לכך שדברי מאכל צריכים "הכשר", כדי לוודא שהם הוכנו לפי כללי ההלכה, כדי לדעת שחומרי הגלם כשרים (כלומר- לא רק מה שנעשה במפעל "שלנו" נעשה על פי גדרי ההלכה, אלא גם מה שהובא מבחוץ כשר), וכדי לדעת שלא נכללו בהכנה חילולי שבת או בעיות אחרות. אולם לאחרונה מפרסם יותר ויותר שגם מכשירים חשמליים צריכים הכשר. אכן כן. גם המקרר החשמלי שלכם בשבת, לדוגמא, צריך הכשר.

למה? ומה התחדש מהדורות הקודמים? זו שאלה טובה...

כדי לברר את התשובה פנינו לארגון שמתמחה בתחום של הכשרים למוצרי חשמל. וכן. יש גופים כאלו. "משמרת
השבת
" הוא ארגון שפועל למען שמירת השבת בשימוש במוצרי חשמל ואלקטרוניקה במגוון דרכים. הן בצד של בירור ההלכה, בירור הנסיבות החשמליות, אופן ההפעלה של המכשירים וכדומה... והעברת הידע החשוב הזה לרבנים ולציבור הרחב... והן במתן "הכשרים" מעשיים למוצרים שפועלים על פי הכללים הללו.

(במאמר מוסגר נציין שכמובן שישנה הפרדה מוחלטת בין התחומים כדי ששיקולים "מעשיים" בנתינת הכשר למוצר או משווק מסויים לא "יתערבבו" בהנחות ההלכתיות הבסיסיות ובלימוד ה"סוגיות האלקטרוניות" לעומק).

אז שוחחנו עם אנשי "משמרת השבת" לגבי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בעולם המודרני ושאלנו למה בעצם צריך מכשר למוצר חשמלי בימינו המודרניים...

רבני הארגון הסבירו שיש למעשה מספר תחומים שבהם חל שינוי בעולם המוצרים האלקטרונים, שינוי המצריך פיקוח מסוג אחר ונתינת הכשר למוצר.

התחום הראשון קשור לאלקטרוניקה... המכשירים של ימינו בנויים מהרבה מאוד רכיבים קטנים, שחלקם מבצעים רישום בלתי פוסק של כל הפעולות הקשורות למכשיר. לדוגמא- רכיב אלקטרוני שרושם כל פתיחה וסגירה של דלת המקרר או המקפיא. אז, שלא כמו פעם, זו כבר לא שאלה של הדלקת המנורה בזמן פתיחת הדלת שמתבססת על מפסק של on/off, אלא ישנם הרבה מאוד כרטיסים אלקטרוניים, חיישנים, רגשים ועוד... שמבצעים הרבה מאוד פעולות אלקטרוניות קטנות בכל פעולה שלנו עם המכשיר החשמלי... מכל סוג.

התחום השני קשור לאופן הבניה. כיום כמעט ולא קיים מצב שבו יצרן אחד בודד מייצר מכשיר שלם. המכשירים מבוססים על שכבות רבות של יצרנים, שכבות רבות של כרטיסים וכלים שונים... המחוברים זה לזה ושכל אחד מהם מיוצר במקום שונה. לעיתים קרובות אפילו היצרן הגדול (זה שמייצר את המוצר הסופי, שהמותג שלנו על המכשיר), איננו איך הרכיבים הללו מיוצרים ומה בדיוק הם עושים. כך שלאדם ה"קטן", המוכר בחנות או הטכנאי בסוף השורה... אינם יודעים כיצד ואילו פעולות נעשות בכל שימוש במכשיר. רק מי שמגיע עם גישה כללית, עם הרבה אנשי מקצוע והתמחות רבת שנים (וגם לא מעט סייעתא דשמיא) יכול דעת מה ומתי צריך לבדוק... כדי לדעת אנו לא מחללים שבת בזמן השימוש במכשירים שלנו. כולל ה"פשוטים" ביותר שבהם. כמו מקררים ומקפיאים.

התחום השלישי קשור לגודלם השעיר של רוב הרכיבים האלקטרונים... הם בדרך כלל קטנים מאוד ולעיתים קרובות מוחבאים בכוונה, מסיבות של אסתטיקה, במקומות שונים במכשיר החשמלי. בדלת, מאחרי מגנט ועוד...

כל זה גורם לכך שיש אפשרות שנחלל שבת, חס וחלילה, בכל פתיחה של דלת מקרר או שימוש פשוט במכשיר חשמלי מודרני... ולכן זה מצריך הכשר.

מישהו שמתמחה בזה, שבדק לעומק, שברר את הצד ההלכתי... ואומר שאין חילול שבת בשימוש במכשיר שלנו...