הרב מאיר הילביץ  יג אב, תשפב10/08/2022


לפעמים אני מבין את דברי רבותינו באופן אחר, או שיש לי השגות כאלו ואחרות על אופי התנהלות המפלגה וכד' ,אבל אינני יכול שלא לעמוד נפעם בפני ההתבטלות לרבותינו באמת ובתמים.

חברי הרבנים
שלום וברכה.

הרהורים לקראת הכינוס הגדול של מפלגת נעם היום.

רציתי לשתף מעט במה שיושב על ליבי.
אדברה וירווח לי.

אין זה סוד שיש לי הרבה השגות , ביקורות שאלות ומענות על דרכה של מפלגת נעם,
אבל היום אגיע לכינוס !!
אבוא בשמחה, במרץ , בגאון ובתחושת שליחות אדירה, שמאפילה על כל השגותי החכמות והמאירות!!

מדוע הנני רץ להשתתף בכינוס הפוליטי , המפלגתי, ואולי אפי' הפנים מפלגתי הזה, של מפלגת נעם?
וכי לא ישבתי עמכם אצל רבינו שליט"א בשעה שחזר על דבריו פעמים רבות ; שאל לו לת"ח,
או אפי' לבן תורה ששואף להיות ת"ח באמת, להתפקד למפלגה !!??
וכי לעת זקנה רבינו דתו חלילה שוכח?

ובכלל, הרי כרב קהילה מגוונת שרבים מתושביה אינם נאמני נעם, בלשון עדינה, הרי יהיה הדבר לשיכים בעיניהם, ויתכן שאשלם מחיר לא מבוטל בעבודת הרבנות הק' שלי, האם שוה הדבר בנזק המלך?

כן! אענה.
והפעם בפה מלא! כן! כדאי הדבר ושוה!
כרב, כמי שחי ומשתדל לעשות ולפעול, להוסיף אור תורה וקדושה בקרב הציבור הציוני דתי שלו הנני מתמסר בעבודתי - אינני יכול לשאת את העלבון הנורא , שנעלבת רוחינו הגדולה, מהמשחקים הפוליטיים המתנהלים היום במסדרונות הפוליטקה המעשית,ואולי גם הרוחנית, של הציונות הדתית!
ההתעלמות המוחלטת מנעם, בעיני ,איננה התעלמות מזרם פוליטי כזה או אחר .
יש כאן התעלמות של הגוף, העסוק בעיקר , לא רק, אבל בעיקר , בשאלות "בית החומר" החשובות מאוד שלנו , מהנשמה, העסוקה באופן מוחלט וללא פשרות בשאלות הקיומיות לחיינו הנשמתיים ולרוח אפה של נשמת התחיה.
את הזלזול הזה של הגוף בנשמה אינני יכול לשאת!!!
אני בא לזעוק, בשמחה באמונה ובגאון שאם זה חסר מה קני ?! ובע"ה לכשחסרון זה יושלם שום דבר לא יחסר!!
את זה מבטאת מפלגת נעם, ולזה אני חבר!!

ועוד עניין שמבטאת המפלגה היקרה הזו;
יאמר לזכותם של ראשי. ומנהיגיה המעשיים , שעל אף כל כשרונם הנם בטלים בהתבטלות גמורה לרבותינו!!למורי ומאירי דרכינו!
לא רק מתייעצים, מעדכנים, משתפים ואפי' מקשיבים,

מתבטלים!!!

לפעמים אני מבין את דברי רבותינו באופן אחר, או שיש לי השגות כאלו ואחרות על אופי התנהלות המפלגה וכד' ,אבל אינני יכול שלא לעמוד נפעם בפני ההתבטלות לרבותינו באמת ובתמים.
אני בא היום לצעוק בקול גדול : יש בציבורינו הקדוש התבטלות לת"ח ! יש כאלה שחיים ממש ע"פ דעת תורה!! ישנה התבטלות פנימית עמוקה של גבורי מעש לאור הנשמה!!
ובעניין זה מי יתן חלקי עמהם!
הינני יכול להתחקות אחר הכרעת רבותי להקים את מפלגת נעם ולתמוך בה בהתמסרות גדולה כ"כ , לשאול למה ולנסות לחקור ולדון,
אבל אחר המאבק היותר גדול -לעולם לא יהיה זה יותר מאשר "מתאבק בעפר רגליהם" כפי ששמענו פעמים רבות ממו"ר האהוב הרב אלישע וישליצקי זצ"ל.

אלו הם חלק מהסיבות שמחמתם הנני מניח את עיסוקי, סברותי, חשבונותי,
עוזב הכל ובא להיות תלמיד, וליטול חלק במעשה הכללי הגדול הזה, להתפקד ולהיות שותף ב"מפלגת נעם", מעשה "מפלגתי" שכולו הופעה כללית שטובת האומה כולה, גורלה ,ועתיד תחייתה כלול בזה.

שרי בפירודא וסיים בחיבורא.
וכדרכם של ת"ח עליהם נאמר 'את והב בסופה"
ת"ח שמביאים שלום בעולם.
שלום אמת, שלום עולמים, בין ישראל לאביהם שבשמים,
ומתוך כך בקירבינו ובתוכינו אנו.

אוהבכם
ומצפה לראותכם
מ.י.הילביץ.