שאול שיף  א אלול, תשפג18/08/2023


בספר "רפואה והלכה" מובאת תשובה של רבי משה פיינשטיין זצ"ל ובה הוא מסביר את מעלתן של הברכות

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך וגו'. אל תקרי "מה" אלא "מאה" (מנחות מג עמוד ב‎' ) .

בספר "רפואה והלכה" מובאת תשובה של רבי משה פיינשטיין זצ"ל ובה הוא מסביר את מעלתן של הברכות. וכך מספר המחבר: פגשתי רופא דתי, שעלה לישראל מארה"ב. שאלתי אותו על הרקע שהביאו לחיות כיהודי , והוא סיפר לי דברים כהוויתם , מה חולל בו את המהפך בחייו. "הגיע אלי חולה שכל המערכות בגופו קרסו. מצבו היה אנוש ונותרו
לו רק מספר ימים לחיות. הרופאים הבכירים העריכו שבניתוח מסובך ומורכב , ניתן להותירו בחיים עוד כמחצית השנה. הניתוח היה יקר מאוד, וגם מנת הייסורים הממתינה לו היתה גדולה מאוד. הצגנו את הבעיה בפני המשפחה , והמתנו להכרעתה. ביקש החולה עצמו , שהיה מתלמידיו של רבי משה פיינשטיין להפנות את השאלה לרבו. החלטתי בעצמי לנסוע אל רבי משה לשמוע ממקור ראשון את דעתו. הצגתי לפניו את ההתלבטות הקשה. כשומעו את הדברים זלגו עיניו של רבי משה דמעות . משך קרוב לעשרים דקות ישב ובכה. שנים לא שמע אודות תלמידו זה , וברגע שנודע לו מצב הרפואי , בכה ללא הפוגה. מה לעשות היתה השאלה . ביקש רבי משה שהות של יום לחשוב ולהחליט. למחרת הורה לבצע את הניתוח באמרו: "אנחנו נתפלל לרפואתו ונבקש בשבילו שנים ארוכות." והוא הוסיף והסביר: " חצי שנה הוא יזכה לענות אמן על מאה ברכות , מלאך יווצר מכל אמן ,כל מלאך יצטרף לפמליה של מעלה ללמד עליו זכות"." שבת שלום ומבורך וישועות לרוב. שאול יצחק שיף , רעננה