עוד" גיא בית און  ח סיוון, תשפג28/05/2023


יוזמה חדשה לפתרון המשבר החוקתי בישראל: הקמת מועצה משפטית לאומית להסדרת חוקה, מערכת חוק, וביקורת על מערכת המשפט

המשפטן הוותיק, עו"ד גיא בית און, יוזם הבאת הצעת חוק חדשה לכנסת להקמת מועצה משפטית עליונה. מטרת החוק היא להסדיר את כלל המחלוקות סביב מערכת המשפט, בתהליך מקצועי ומסודר, שאמור להביא לרגיעה בחברה הישראלית ולמנוע משבר חוקתי.

לדברי עו"ד בית און "ספר החוקים של מדינת ישראל נבנה תלאי על תלאי והבעיה המשפטית מתחילה באי הסדר שקיים בספר החוקים". לדבריו, נכון להיום יש בספר החוקים 7,213 חוקים, ומדובר על אישור של 96 חוקים בשנה, מיום הקמת המדינה, ועד לימינו אלה.

מטרת יוזמת החקיקה היא לרענן ולהסדיר חוקים רבים הנוגעים לזכויות הפרט ולמערכת היחסים
בין רשויות השלטון, המחוקקת, המבצעת והשופטת, חוקים שנכון להיום, או שאינם קיימים כלל, או שקיימת ביניהם סתירה מהותית המקשה על אכיפתם.

את הצעת "חוק יסוד המועצה המשפטית הלאומית", הציג עו"ד בית און בפני שלל חברי כנסת מהסיעות השונות, בפני נשיא המדינה ובפני שופטים בדימוס ומשפטנים בכירים. בשורש החוק עומד הרעיון להקמת מועצה עליונה, בלתי תלויה, של משפטנים, שתפעל כמוסד משפטי עליון במדינת ישראל.

תפקיד המועצה, על פי חוק היסוד המוצע, יהיה לנסח חוקה למדינת ישראל, אשר תובא לאישורה של וועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת. החוקה תכלול התייחסות לזכויות אדם ואזרח במדינת ישראל, וכן תבטיח את האיזון וההפרדה בין כלל רשויות המדינה.

המועצה האמורה, תכלול עשרה חברים אשר ימונו למעשה לשארית חייהם, אך יוכלו לפרוש ממנה, על פי בחירתם, או בשל נבצרות. בין חברי המועצה עתידים לכהן ששה עורכי דין וותיקים, שני שופטים בדימוס מבית משפט העליון, נציג משרד המשפטים, ממחלקת החקיקה, ונציג היועץ המשפטי של הכנסת.

יו"ר המועצה הלאומית למשפט ימונה על ידי שר המשפטים בעצה אחת עם ראש הממשלה וברוב מיוחס בכנסת. כמו כן, כל ניסיון לשינוי החוק בעתיד, יעשה ברוב של 80 ח"כים.

הצעת החוק כוללת בתוכה גם מנגנון חדש לבחירת שופטים. על פי הצעת החוק, תוקם פקולטה לשיפוט, ובה מסלול לימודים בן 7 שנים. רק בוגרי פקולטה זו יוכלו לכהן כשופטים. המינוי לשופטים ייעשה על פי הצטיינותם של המועמדים בלימודיהם. על פי הצעת החוק, קידום שופטים לערכאות גבוהות ייעשה בכפוף להמלצת נשיא בית המשפט שבו מכהן השופט, ולאחר הצבעה שבה ייטלו חלק שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון וסגנו.

בדברי ההסבר ליוזמת החוק טוען עו"ד בית און, כי מדינת ישראל חייבת להסתכל ישירות אל אתגרי העתיד, בכל נושא השפיטה, ולהפוך את השפיטה כשופר של החוק ולא כמחוקק נוסף.

לדבריו, על הרשות השופטת לשמור על כוחה של הרשות המחוקקת, ולסלק מתוכה גורמים בעלי אינטרס אשר מבקשים לפגוע במרקם החברתי משפטי במדינת ישראל, כמו 'פורום קהלת' ו'הקרן החדשה' הממומנים על ידי גורמים זרים, אשר חותרים תחת יסודותיה של המדינה.