מערכת תמונות יהודיות  י טבת, תשפב14/12/2021


ממקורות מסויימים עולה שהמצור על ירושלים היה שנה וחצי וממקורות אחרים שהוא היה שלוש שני. מה נכון?

לפי הפסוקים בסוף מלכים ובסוף ירמיה המצור על ירושלים החל בחודש העשירי (טבת) בשנת תשע לצדקיהו והחומה נפרצה בחודש הרביעי (תמוז) בשנה ה-11 (מלכים ב כה א-ד + ירמיה נב ד-ו, למרות שבמלכים לא כתוב באיזה חודש נפרצה החומה). לפי זה לכאורה המצור נמשך שנה וחצי.
השאלה אם השנים שמדובר בהם הם שנים שמתחילים בניסן, ואז באמת זה שנה וחצי, או שנה מתחילה בתשרי, ואז בחודש השביעי מתחלפת שנה? לפי זה יוצא שהמצור נמשך שנתיים וחצי.

בויקיפדיה בערך "המצור על ירושלים" כתוב שהמצור נמשך שנתיים וחצי כאן , לעומת בערך "עשרה בטבת רשום שהמצור נמשך שנה וחצי כאן
גם
באתר "דעת כתוב שהמצור היה שנה וחצי כאן

האם מישהו יכול להעיר את עיני מה הנכון?
צבי שביט (שטרן)
======================================
לכאורה, טבת שנת ט' עד ניסן. כאן מתחלפת שנה למלכים וכל שנת י' מצור, עד ניסן הבא, ושנת יא מניסן עד תמוז. לכן אומרים שהיה ג' שנים. חצי, אחת, וחצי.
הרב מאיר לובין
-------------------------------------------
המצור נמשך שנה וחצי. מי' בטבת ג'של"ז עד חרבן ביהמ"ק באב ה'של"ח. ר' בתוס' האחרון בב"ב כט: . ר' גם בלוח "דבר בעתו" בי' בטבת, ט' בתמוז, י"ז בתמוז וט' באב, במדור "דברי הימים" של ימים אלה, וחשבו לפי השנים המצויינות במאורעות העגומים הללו.
מ' ג'
-------------------------------------------
לפי הידוע לי שנה וחצי
וכמדומה שכתוב שבבית שני היה שנתיים וחצי או שלוש.
אליהו לוין
-------------------------------------------
התשובה טמונה אולי בשגיאת הדפוס...
ברור מעל לכל ספק שהמניין הוא מניסן. כי גם שנות מלכותם של המלכים מתחיל בניסן. ומלך שעלה לכס המלוכה באדר אזי בניסן מונים לו שנה שנייה, ולפי זה ברור שהמצור נמשך שנה וחצי.
שימו לב שבמניין הנהוג היום לבריאת העולם (המניין לבהר"ד") שנה ראשונה נמשכה רק 5 ימים...
הסברים נוספים על דרכי המניין בישראל ובעמים ניתן למצוא בספרי "שערים ללוח העברי", בפרק 11 (מניינים ותאריכים).
רחמים שר שלום
-------------------------------------------
עיין אברבנאל יחזקאל כד ב ומלבי"ם. כפי שהבאתי בגליון "נר לשולחן" שבת פרשת ויגש. אכן החשבון שלו של השנים הוא על פי סדר עולם, לא לפי חשבוננו, אבל לענייננו מספר הימים כמובא שם 914 ימים!
(מה שלא ברור בדבריו, מה פשר ארבע הימים כנגד השנים המקוטעות?!)
נתנאל רוזנבליט