הרב אברהם בלס  יט אייר, תשפד27/05/2024


פסח הוא יום של אגדה – יום שבו אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ובמילים אחרות חג הפסח הוא יום של התחברות רגשית אל שרשרת הדורות

שמעתי שיעור מרתק של הרב שבתי סבתו. הרב הראה הרב שמה שכתוב בחוזק יד הוציאנו הקב"ה ממצרים פירושם של דברים הוא שעם ישראל לא חצה לצאת ממצרים והקב"ה הוציא אותנו בעל כורחנו. 

הדברים משתלבים עם רעיון שהלך אתי תמיד והוא התשובה לבן החכם. השאלה של הבן החכם היא בתחום ההלכה. מה העדות החוקים והמשפטים. והתשובה שאנו אומרים בהגדה של פסח היא המשנה בפרק האחרון של מסכת פסחים – אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן – כלומר מלמדים אותו את כל הלכות החג. בתלמוד הירושלמי (פסחים ד, ו) התשובה לבן החכם היא בתחום האגדה - בחוזק יד הוצאנו ה' ממצרים
/>המסר הוא לבן החכם (אגב בשאלה של הבן החכם לא מופיעה המילה אתכם, אלא אותנו. הבן החכם עושה כל מאמץ כדי שנשייך אותו לעם) חג הפסח עצמו הוא לא יום של הלכה (הלכה ובקיאות בתורה היא דבר חשוב מאוד, אולם ממחר). פסח הוא יום של אגדה – יום שבו אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ובמילים אחרות חג הפסח הוא יום של התחברות רגשית אל שרשרת הדורות. האדם הפרטי חי מחדש את עצם היותו יהודי.
לאחר השיעור המרתק של הרב סבתו נבין יותר את התשובה לבן החכם שבירושלמי
אם בחוזק יד פירושו שהקב"ה הוציא אותנו על כורחנו. שהכוונה היא שלעם ישראל ישנו תפקיד. להאיר את אור ה' בעולם. ואם הוא לא מבין זאת בעצמו, הרי שהקב"ה פועל שהוא יבין זאת.
לבן החכם שרוצה לדעת את כל ההלכות אומרים בצורה פשוטה. חשוב לדעת את כל ההלכות אולם בראש ובראשונה צריכים לדעת מה המטרה. המטרה היא לקדש שם שמים. אחרי שמטמיעים את המטרה, הרי צריכים להתעסק בתוכן שחלק מרכזי ממנו הוא ידיעת ההלכות.